شماره ثبت : 9652

شناسه ملی: 10820094054

نظام صنفی رایانه ای : 81010109

Image

شرکت رهیاب سیستم هگمتانه

مجری و مشاور پروژه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات

درباره شرکت(رهیاب سیستم هگمتانه)

رهیاب سـیستم (هگمتانه)

RahyabSystem (Hegmataneh)


رهیاب سیستم در یک نگاه

شركت رهیاب سیستم هگمتانه، یک شرکت مهندسی نرم افزار است که در زمینه مشاوره ، تولید نرم افزارهای سفارش مشتری و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می کند. این شرکت فعالیت خود را از سال 1383 تحت عنوان گروه نرم افزاری "فراپرداز" آغاز کرد. این گروه پس از طراحی و تولید نرم افزارهایی در زمینه اتوماسیون اداری با ثبت شرکت رهیاب سیستم هگمتانه در سال 1389 به فعالیت های خود ادامه داد. تولید نرم افزارهایی در زمینه اداری مالی و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی ، مشاوره به سازمان های دولتی و شرکت ها خصوصی عمده فعالیت های این شرکت در سنوات اخیر را شامل می گردد.

معرفی شرکت تاریخچه فعالیت

زمینه های فعالیت

  • مشاوره
  • پشتیبانی
  • تولید سیستم های اتوماسیون اداری و مالی
  • تولید نرم افزارهای سفارش مشتری
  • بودجه ریزی شرکت ها
  • وب سایت و پورتال های سازمانی
  • بهداشت شغلی(ارگونومی)
زمینه فعالیت

طرف قرارداد

از نهاد های دولتی و ارگان های خصوصی طرف قرارداد این شرکت در سنوات اخیر می توان به سازمان برنامه و بودجه – مدیریت دولتی ، استانداری ، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، سازمان صنعت معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و برخی شرکت های خصوصی و تعاونی ها اشاره کرد .

از نقاط برجسته در فعالیت های این شرکت می توان به فعالیت در زمینه بهداشت شغلی و تجهیز ارگونومیک ، پشتیبانی بیش از 16 سال سیستم هایی سفارش مشتری (با رضایت کامل مشتری) ، نظیر سیستم جامع آموزش و آزمون در سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی سال های 1385 تا کنون ... و همچنین توزیع برخی نرم افزارهای رایگان نظیر سیستم مدیریت رویداد ،حسابدای و بودجه پایه ، چک نگار و ... اشاره کرد.

مشتری قرارداد فعالیت ها

چشم انداز

از اهداف شرکت می توان پیوستن به حوزه شرکت های دانش بنیان ، توسعه بهداشت شغلی و همچنین تولید و توزیع نرم افزارهای کاربردی به صورت رایگان بمنظور افزایش برد و بهره وری حاصل از فناوری اطلاعات در بنگاه های اقتصادی خرد اشاره نمود.

در حال حاضر این شرکت فعالیت خود را در دو بخش مشاوره - پشتیبانی و تولید نرم افزار ادامه می دهد.

اهداف درباره